Itec logo

Werkwijze

Itec levert uitsluitend merkonafhankelijk maatwerk. Om u een passend en compleet voorstel aan te bieden wordt als volgt te werk gegaan:

Stap 1: Inventarisatie huidige situatie

U ontvangt een duidelijk inzicht in uw huidige situatie met de daarbij behorende volumes en kosten. Er wordt aandacht geschonken aan uw huidige contract, inclusief de eventuele knelpunten. Vervolgens geven wij aan waar kostenreducties mogelijk zijn en op welke wijze uw documentenstroom verbeterd kan worden.

Stap 2: Wensen en eisen

Wellicht heeft u op bepaalde afdelingen zwaardere apparatuur nodig of wilt u de printvolumes terugdringen. Of een investering in digitale archiveringssoftware kan zinvol zijn en gaan we bekijken welke verbeteringen in uw huidige documentbeheersing binnen het PC-netwerk mogelijk zijn. Ook de keuze voor een centralisatie of juist een decentralisatie van de printvolumes is van belang voor ons voorstel. Zo is het mogelijk dat wij adviseren om op bepaalde werkplekken de huidige printers te behouden en een aantal printers te vervangen door een multifunctional zodat de decentraliteit gehandhaafd blijft. De printers die blijven staan en kunnen opgenomen worden in de DOCUFlow® overeenkomst.

Stap 3: Oplossing

Ons uitgangspunt is: ‘Capaciteit op de plaats waar dat nodig is en besparen waar het kan’. Op grond daarvan adviseren wij welke apparatuur in uw specifieke situatie het best tot zijn recht komt en waar verbeteringen op functies en gebruikersgemak, evenals besparingen op directe en indirecte kosten mogelijk zijn. U ontvangt een concreet voorstel met een open calculatie zodat u een helder overzicht van de kosten heeft. In overeenstemming met u wordt een normvolume en een totale prijs per afdruk afgesproken.

Wilt u meer weten? Onze accountmanagers adviseren u graag over de vele mogelijkheden.

Neem contact met mij op!