Veolia Nederland

Veolia Nederland maakt deel uit van de wereldwijde Veolia Groep met bijna 218.000 medewerkers op vijf continenten. In Nederland richt Veolia zich met 4 verschillende locaties op het ondersteunen van bedrijven bij het bereiken van hun duurzaamheidsdoelen op het gebied van energie, water en grondstoffen. Met ruim 40 jaar ervaring werkt Veolia samen met klanten in diverse sectoren, zoals voeding, chemie, olie en gas, onderwijs, gezondheidszorg en lokale overheden.

De drie pijlers van Veolia Nederland, energy, waste en water, vormen de kern van hun activiteiten. Ze leiden de energietransitie met duurzame opwekking, energiebesparing en beheer en onderhoud. Daarnaast richten ze zich op de circulaire economie en grondstoffen door recycling en hergebruik van grond- en reststoffen, en de watertransitie omvat de productie van proceswater en zuivering van industrieel afvalwater. Veolia Nederland, als vooraanstaande speler op het gebied van ecologische transformatie, zet de standaard voor een toekomstbestendige, duurzame leefomgeving en helpt bedrijven hun duurzaamheidsdoelen te bereiken door praktische en effectieve oplossingen te bieden, gedreven door hun purpose “resourcing the world” en toewijding aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Uitdaging: Hoe kan Veolia zijn eigen processen verduurzamen

Veolia helpt organisaties om hun duurzaamheidsdoelstellingen te behalen. Als koploper in ecologische verantwoordelijkheid ambieerde

Veolia ook een interne transitie om duurzaamheid centraal te stellen in al hun bedrijfsprocessen.  Naast hun operationele proces vindt Veolia het hierbij essentieel dat er ook aandacht is voor het verduurzamen van hun ondersteunende processen, zoals hun printomgeving.

Veolia erkende de ecologische impact van hun printactiviteiten en streefde naar een substantiële reductie van hun voetafdruk. Naast de inzet van duurzame printers, wilden ze het printen aan zich verduurzamen. De bedrijfscultuur zal hierbij moeten veranderen: printen alleen als het noodzakelijk is en print dan zo duurzaam mogelijk. Dit met als doel om het afdrukvolume drastisch te verminderen.

 

“In het verleden bleven printopdrachten te vaak op de printer liggen omdat ze niet opgehaald werden of dat ze op de verkeerde plek uit de printer kwamen. Met onze nieuwe printomgeving gebeurt dit niet meer. Dit levert direct een aanzienlijke besparing op voor milieu en ook op uitgave”

 

Oplossing: een efficiënte printoplossing

Veolia sloot in het verleden al een overeenkomst af voor hoogwaardige, duurzame printerapparatuur geleverd door Itec. Na de looptijd van deze overeenkomst stond het printpark echter nog niet op 25% van zijn technische levensduur. Dit gegeven is in combinatie met het verwachte printvolume de basis geweest om de samenwerking te verlengen. Een spannende stap voor Veolia, je wilt immers niet dat de langere inzet van apparatuur voor extra storingen of kosten gaat zorgen. Door goede SLA afspraken in het contract is de kwaliteit en de uptime van de machines gegarandeerd.

  • Efficiëntieverbetering door printmanagement en optimale instellingen multifunctionals.

Itec implementeerde voor Veolia op de bestaande printomgeving printmanagement software om het printproces te optimaliseren. Hiermee is de printomgeving zo ingesteld dat er in de basis milieu bewust wordt geprint (i.e. dubbelzijdig afdrukken, zwart-wit afdrukken, etc.).

  • CO2 Compensatie en Duurzaam Printen.

Itec heeft in samenwerking met Trees for all in Liempde (NB) een eigen Maatschappelijk Verantwoord Printen bos geplant. Door bomen te planten en deel te nemen aan gecertificeerde bosprojecten, draagt Itec actief bij aan het verminderen van de CO2-voetafdruk van haar activiteiten. Vanuit het partnership heeft Itec Veolia 100 bomen geschonken in dit bos ter gedeeltelijke compensatie van de C02 uitstoot van het gebruik van hun printpark.

Resultaten: besparing op grondstoffen, energie en papier door 66% reductie in printvolume.

Door printers te benutten op basis van hun technisch levensduur i.p.v. het automatisch vervangen van de apparatuur na 5 jaar, heeft Veolia een eerste Quick win gedaan op het gebied van verduurzaming. Dit zonder hierbij in te leveren op de kwaliteit van de machines of prints. Door de inzet o.b.v. technisch e levensduur was het voor Veolia niet nodig om hun MFP’s te vervangen. Dit levert een directe besparing van ruim 35.000 kg C0-2 op het gebied van grondstoffen, energie en ondersteunende diensten zoals transport. In vergelijking.

Daarnaast is door de combinatie van bewustwording en printmanagement het totale printvolume met maar liefst 66% verminderd. Minder printen en efficiënter gebruik van printmiddelen dragen bij aan deze opmerkelijke resultaten. De implementatie van bewustwordingsprogramma’s en technologische oplossingen leidde tot een indrukwekkende besparing van een volledige pallet papier per maand. Naast de besparing van papier, omgerekend ongeveer 8 bomen per maand, levert dit een ook nog een aanzienlijk besparing op bijvoorbeeld energie, toner en afval. Hiermee heeft Veolia een grote slag gemaakt op het gebied van verduurzamen van de ondersteunende processen. Een grote stap die daarnaast ook nog op diverse gebieden tot een kostenbesparing en kostenreductie heeft geleid.

Conclusie: verduurzaming door een efficiënte printoplossing

Veolia toonde aan dat een bedrijf zijn ecologische transitie effectief kan vormgeven door duurzaamheid in de printomgeving te integreren. Met focus op technische levensduur, CO2-compensatie en slimme printoplossingen kunnen organisaties niet alleen hun ecologische impact verminderen, maar ook aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. Deze case illustreert de kracht van bewuste keuzes en technologische optimalisaties in het streven naar een duurzamere bedrijfsvoering.

Meer weten over de mogelijkheden voor uw organisatie?

Wilt u meer weten over de samenwerking tussen Itec en Veolia op het gebied van  de printomgevingen? Bent u benieuwd naar de gekozen oplossingen en de mogelijkheden voor uw eigen organisatie? Neem dan contact op met Paul Wielinga, onze verantwoordelijke Key Account Manager, via e-mail op paul.wielinga@itec.nl of telefonisch op +31 (0)418 68 22 22. Wij staan klaar om u te helpen met al uw vragen en advies op maat.

Itec Blog