Met Maatschappelijk Verantwoord Printen (MVP) realiseert Itec een concept wat u direct ondersteuning biedt wanneer u verplicht wordt uw duurzaamheidsrapportage voor de SDG doelstellingen aan te leveren. Wat houdt het in en waarom is het juist nu zo actueel?

Sustainable Development Goals 

De Verenigde Naties heeft een gelijkvormige afspraak gemaakt om aan armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering een einde te maken. Om dit beleid uitvoerbaar te maken zijn er 17 werelddoelen gesteld die landen en bedrijven helpen om hun beleid te verduurzamen. Het MVP richt zich op drie van deze werelddoelen, ook wel Sustainable Development Goals (SDG) genoemd.

De Verenigde Naties hebben een belangrijke boodschap afgegeven. Wat eens begon als een vrijblijvende bedrijfsvoering, wordt nu voor een bepaalde doelgroep een verplichting. Om deze doelstellingen te realiseren en het milieu en klimaat te verbeteren, worden bedrijven en landen geacht om in 2024 een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan te leveren. Dit toont aan hoe duurzaamheid in uw bedrijf als strategie is ingericht.

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1 2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

Wanneer bedrijven voldoen aan de volgende voorwaarden, zijn zij verplicht een CSRD aan te leveren. Voor MKB geldt dit nog niet. Voor hen is het wachten wanneer de aanleververplichting van de duurzaamheidsrapportage gaat gelden.

Voldoet uw bedrijf aan twee van de volgende voorwaarden:

 • Meer dan 250 werknemers
 • 40 miljoen omzet (of meer)
 • 20 miljoen vaste activa (of meer)
  óf
 • Beursgenoteerde ondernemingen m.u.v. de micro-ondernemingen

Van de 17 SGD-doelen zijn dit de drie doelstellingen waar we het meest invloed op hebben:

 • Sustainable Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Goal 13: Klimaatactie
 • Sustainable Goal 14: Leven in het water.

Met MVP helpen wij organisaties door ons te richten op de circulaire economie in het keten traject van leverancier naar eindgebruiker. Het terugdringen van CO2 uitstoot, minder belasten van de zee en duurzamer gebruik van plastic zorgen ervoor dat u als bedrijf geholpen wordt aan een duurzaam print beleid. De kostenbesparing en belasting op het milieu worden met elkaar in verband gebracht. We kunnen dat omdat we de grootste merkonafhankelijk leverancier zijn van printoplossingen.

2. Sustainable Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame productie met een efficiënter gebruik van grondstoffen, verlaagt de druk op het milieu en vermindert de afhankelijkheid van die grondstoffen. Hergebruiken = minder afval. Dit doen we door:

 • Te werken met gecertificeerde leveranciers
 • Afval scheiden in het warehouse
 • Cloud software, Document Management System te implementeren

Doordat we second life machines inzetten zorgen we ervoor dat plastic- en kunststofproducten niet worden vervangen door nieuw plastic met bijkomend afval. Bij Sustainable Goal 12 laten we zien dat we aansluiten op het 10-jarig Programmakader over Duurzame Consumptie en Productiepatronen. We hebben dit onlangs geïmplementeerd waarbij we 120 maanden overeenkomsten aanbieden. We richten ons op de technische levensduur zodat machines langer meegaan en minder verpakkingsafval wordt geproduceerd.

3. Sustainable Goal 13: Klimaatactie 

Sustainable Goal 13 is gericht op de aanpak van door mensen veroorzaakte klimaatcrisis. In 2015 is het Parijs-akkoord tot stand gekomen dat streeft naar klimaatverandering en de nadelige effecten daarvan te verminderen. Dit doen we door:

 • Het bundelen van krachten met regionale service en engineers
 • Minder transport, dus minder CO2 uitstoot
 • Een eigen serviceafdeling met interne planners die daardoor efficiënt is ingericht 

e zijn minder afhankelijk van producenten, nieuwe software aanpassingen en de daarbij horende beschikbaarheid van bijvoorbeeld chips. Door de inzet van LongLife machines wordt het printgedrag afgestemd op de technische levensduur van de machine en vervangen deze niet na een standaard voorstel van 5 jaar. Het MVP-concept begint daar waar de producent stopt.

4. Sustainable Goal 14: Leven in het water

Zeewater is het grootste ecosysteem ter wereld. De toenemende negatieve effecten van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling bedreigen allemaal de werkelijke waarde van ecosystemen.

 • LongLife: we vervangen geen goed plastic voor nieuw plastic en we zijn niet afhankelijk van voorwaarden die producenten stellen. De belasting op de zee door printers en multifunctionals welke overzee verscheept moeten worden wordt door het LongLife principe teruggebracht. We maken duurzaam gebruik van oceanen en zeeën door selectievere inzet van maritieme hulpbronnen.
 • Minder plastic afval door duurzame verpakking en refill van toners

Wat doen wij?

 • Het MVP-concept is een uniek concept in de printbranche. Wij werken met gecertificeerde leveranciers. A-merken die hun CO2 footprint hebben opgenomen in hun Sustainability program.
 • We bundelen de krachten van de leveranciers en voegen daar waar zij stoppen een essentieel concept toe: Het MVP.
 • Het MVP helpt u bij het bereiken van uw doelen voor het Duurzaamheidsrapport, ook wel het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) genoemd, die bedrijven welke aan de kenmerken voldoen, in 2023 moeten aanleveren.

Meer weten? Twijfel niet om contact met ons op te nemen! 

Itec Blog