Wat is CSRD?

Er zijn 17 Sustainable Development Goals (SDG) waarmee de Verenigde Naties een uniforme afspraak heeft gemaakt om aan armoede, onrecht, ongelijkheid en klimaatverandering een einde te maken. 

Om deze doelstellingen te realiseren en het milieu en klimaat te verbeteren, worden bedrijven en landen geacht om in 2024 een Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) aan te leveren. Dit toont aan hoe duurzaamheid in uw bedrijf als strategie is ingericht. De EU-richtlijn voor rapportage over de duurzaamheid van ondernemingen (Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) vervangt met ingang van 2023 de bestaande richtlijn voor niet-financiële rapportage Non-Financial Reporting Directive (NFRD).

De CSRD ondersteunt de verwezenlijking van de Europese Green Deal. Dit is een reeks aan beleidsmaatregelen om de klimaatcrisis aan te pakken en de EU tegen 2050 om te vormen tot een moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economie zonder netto-uitstoot van broeikasgassen. De CSRD maakt deel uit van het Sustainable Growth Financing Action Plan van de Europese Commissie. 

Wanneer bedrijven voldoen aan de volgende voorwaarden, zijn zij verplicht een CSRD aan te leveren. Voor MKB geldt dit nog niet. Voor hen is het wachten wanneer de aanleververplichting van de duurzaamheidsrapportage gaat gelden. Ook hoeft een dochteronderneming geen eigen duurzaamheidsverslag in te leveren als de moedermaatschappij dit opneemt in een verslag dat aan de richtlijn voldoet. 

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1 2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

2000-17-doelstellingen-om-onze-wereld-te-transformeren-nl-3429-1

De nieuwe regels gelden voor bedrijven die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Meer dan 250 werknemers
 • 40 miljoen omzet (of meer)
 • 20 miljoen vaste activa (of meer)
  óf
 • Beursgenoteerde ondernemingen m.u.v. de micro-ondernemingen

 

Hoe Maatschappelijk Verantwoord Printen (MVP) hierin een rol kan spelen

Van de 17 SGD-doelen zijn dit de drie doelstellingen waar we het meest invloed op hebben: 

 • Sustainable Goal 12: Verantwoorde consumptie en productie
 • Sustainable Goal 13: Klimaatactie 
 • Sustainable Goal 14: Leven in het water

Met Maatschappelijk MVP helpen wij organisaties en richten we ons op de circulaire economie in het keten traject van producent via leverancier naar eindgebruiker. Het terugdringen van CO2 uitstoot, minder belasten van de zee en verbeteren van gebruik van plastic zorgen ervoor dat u als bedrijf geholpen wordt aan een duurzaam print beleid. De kostenbesparing en belasting op het milieu worden met elkaar in verband gebracht. We kunnen dat omdat we de grootste merkonafhankelijk leverancier zijn van printoplossingen.

Dit is wat wij doen

 • Herinzetten van LongLife machines

Itec beschikt over een ruim assortiment jong gebruikte multifunctionals (LongLife machines), die door onze technici volledig zijn verbeterd. Deze alternatieven hebben identieke specificaties en compatibiliteit met de allernieuwste software solutions. Door een nieuwe of recent gebruikte printer voor langere tijd te gebruiken bespaart het veel geld en is het een stuk milieuvriendelijker.

 • Digitalisering en automatisering

Digitalisering van documentstromen levert een flinke besparing op. Wij bieden gebruiksvriendelijke oplossingen die ervoor zorgen dat uw documenten op de gewenste plaats direct beschikbaar zijn. Met onze SMART Solutions dragen we bij aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Minder papierverbruik en terugdringen van overbodige afdrukken zijn daar belangrijke voorbeelden van. Zo kunt u gebruik maken van een Document Management Systeem inclusief printmanagement, Follow Me printen, Mobile printen en scannen.

 • Langere levensduur printers

Vanuit de MVP gedachte adviseert Itec dan om de levenscyclus van multifunctionals en printers zo maximaal te benutten. In plaats van de economische tijdsduur van vijf jaar, maken wij gebruik van de technische levensduur. De inzetbaarheid kan met 2,5 keer verlengd worden. Doordat er geen echte innovaties meer plaatsvinden op de hardware maar alleen op de software, is het mogelijk om langer met een nieuwe printer aan de slag te gaan. Door het langer inzetten van de machines bespaart u dus enorm op kosten.

Kortom:

 • Het MVP-concept is een uniek concept in de printbranche. Wij werken met gecertificeerde leveranciers. A-merken die hun CO2 footprint hebben opgenomen in hun Sustainability program.
 • We bundelen de krachten van de leveranciers en voegen daar waar zij stoppen een essentieel concept toe: Het MVP.
 • Het MVP helpt u bij het bereiken van uw doelen voor het Duurzaamheidsrapport, ook wel het Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) genoemd, die bedrijven die aan de kenmerken voldoen, in 2023 moeten aanleveren.

 

Meer weten? Twijfel niet om contact met ons op te nemen! 

Itec Blog