Itec logo

Milieu

“Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie”

Itec is zich bewust van haar verantwoordelijkheden op het gebied van milieuzorg. We proberen hier op alle fronten zo verantwoord mogelijk mee om te gaan. Bij de samenstelling van ons productassortiment en het uitvoeren van onze activiteiten wordt dan ook veel aandacht besteed aan duurzaam ondernemen.

Het staat voor het zoeken naar evenwicht tussen financieel economische resultaten, sociale belangen en het milieu. Als organisatie levert het altijd voordeel op hierin een afstemming te vinden. In deze tijd van financiële onzekerheden is het belang hiervan nog vele malen groter. Immers, bij de juiste afstemming wordt voorkomen dat er onnodig geld wordt uitgegeven.
Met in acht neming van de bovenvermelde definitie, kunnen we vaststellen dat de nieuwe generaties afdrukapparatuur ook hierop zijn ontwikkeld.

Neem onze nieuwe generatie multifunctionals met A-label. Slimme technologie zorgt voor een energiebesparing tot wel 50% (vergeleken met andere A-merk multifunctionals) en voor de emissiewaarden ver onder de wettelijke norm. Al onze multifunctionals beschikken over groene features die hierbij helpen, enkele voorbeelden:

  • Korte opwarmtijd: De multifunctionals met A-label kennen een zeer korte opwarmtijd. Spaar- en slaapstanden kan iedereen met een gerust hart instellen. Wachttijden behoren namelijk tot het verleden.
  • Polymeertoner: Onze polymeertoner zorgt niet alleen voor een fraaiere kwaliteitsafdruk, de toner smelt ook bij lagere temperaturen. Zo is voor de fixatie minder energie nodig. Bij de tonerproductie komt er bovendien 40% minder CO2 vrij.
  • Inductie fixeertechnologie: De fixatie van afdrukken met behulp van onze nieuwe inductietechnologie vraagt om aanzienlijk minder energie, vergeleken met conventionele technieken.
  • Duplex printen: Dubbelzijdig afdrukken is de manier om papier te besparen, zonder tijd te verliezen. Sommige multifunctionals zijn in duplex net zo snel als in het eenzijdig afdrukken.

Energy-star

Het energieverbruik van elektrische apparatuur is zeer bepalend voor de milieuvriendelijkheid ervan. Vrijwel al onze producten voldoen aan de voorwaarden van Energy Star. In de afgelopen jaren is aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het beperken van het energieverbruik van printers, faxtoestellen en kopieerapparaten.

Mede dankzij de invoering van het Energy Star label, dat betrekking heeft op het energieverbruik in de ruststand van apparatuur. Zo schakelen machines automatisch uit wanneer ze enige tijd in stilstand staan. Hiermee wordt bespaard op wel 60% van de elektriciteitskosten van het apparaat.

Itec is zich bewust van haar verantwoordelijkheden op het gebied van milieuzorg. We proberen hier op alle fronten zo verantwoord mogelijk mee om te gaan en nemen daarom producten die minder belastend zijn voor het milieu op in ons assortiment. Dit geldt voor zowel de apparatuur als het papier en de toners. Alle producten voldoen aan de door de Europese Unie gestelde richtlijnen op het gebied van kwaliteit, Arbo en milieu ten aanzien van bijvoorbeeld ozonuitstoot en geluidsniveau (BDA).

Itec conformeert zich aan de MVO uitgangspunten zoals opgesteld door DNV, kortom People, Planet, Profit.

Alle apparatuur voldoet aan de laatste eisen ten aanzien van MVO verantwoord beleid. Met betrekking tot verbruiksmateriaal zoals toner durven wij zelfs te stellen dat wij voorop lopen in de markt door het gebruik van Simitri™ polymeertoner Simitri HD toner van Itec is de nieuwste generatie toner. Deze toner met gepolymeriseerde technologie wordt gebruikt om de drukkwaliteit van zwart-wit & kleurenprinters verder te verbeteren. Het productieproces van de Simitri HD toner verminderd de uitstoot van C02 met ongeveer 40% terwijl de kwaliteit van de afdrukken alleen maar toeneemt.

Logos milieu

Bovenstaande logo’s staan voor een aantal van de certificeringen en/of achievements die onze apparatuur of onze organisatie heeft gekregen:

  1. Prestatieladder DNV
  2. Dit label is een initiatief van de Amerikaanse Environmental Protection Agency en het ministerie van milieu in de VS. Het label is geïntroduceerd om consumenten en bedrijven te helpen een keuze te maken voor energie-efficiënte apparaten. Het Energy Star™ label wordt inmiddels in EU-verband toegepast en geldt in Nederland met name voor kantoorapparatuur. Vanwege het lage energieverbruik van onze printers en multifunctionals voldoet de Itec apparatuur aan dit label.
  3. Het Blaue Engel-ecolabel wordt uitgereikt aan producten en diensten die aan strenge milieueisen voldoen. De eisen zijn opgesteld door het Duitse instituut voor Kwaliteitsborging en Certificering, in samenwerking met het Umweltbundesamt en het Duitse milieuministerie en zijn gericht op laag energieverbruik en geschiktheid tot recycling.
  4. Deze prestigieuze prijs wordt toegekend door het Japanse ministerie van Economische Zaken aan machines en systemen die superieure prestaties leveren in het besparen van energie en gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen. De prijs is opgezet om de ontwikkeling en het wijdverbreide gebruik van energiebesparende machines en systemen te bevorderen, om zo de uitstoot van CO2 en andere gassen die verantwoordelijk zijn voor de opwarming van de aarde terug te dringen.
  5. BLI (Buyers Lab Inc.) test en vergelijkt apparatuur vanuit het oogpunt van gebruikers. Diverse Itec-modellen zijn onderscheiden met een ‘Outstanding Achievement Award for Energy Efficiency’.

Papier

FSC logo groenFSC (Forest Stewardship Council)
Stimuleert verantwoord bosbeheer; geeft zekerheid over herkomst grondstoffen.

ecolabelEU Eco Label
Aanzetten tot produceren van producten die minder schadelijk zijn voor het milieu; maak het groener!

PEFCPEFC
Minimaal 58% oud papier als grondstof voor productie.

NEN2728NEN 2728
Archiveerbaarheid 250 jaar en vouwgetal van 50.